familiearchivaris

Familiearchief Roep van Ameland

Via dit digitale archief kunt u mij - J. Roep - helpen met het vullen en beschrijven van het familiearchief!Toegang tot dit familiearchief is alleen mogelijk na uitnodiging van de familiearchivaris. Wilt u toegang tot het familiearchief Roep van Ameland omdat u interessant materiaal heeft voor in het familiearchief of omdat u graag wilt helpen met het beschrijven van foto's? Stuur mij een toegangsverzoek!

Na inloggen zijn profielfoto's zichtbaar.

De archivaris van dit familiearchief is J. Roep. Samen met nog 20 deel­nemers actief aan de familie­geschie­denis!

Dit familiearchief is voor alle nazaten van Gerben Cornelis Roep (1630-1682) die rond 1668 uit Ferwerd met zijn drie kinderen naar Ameland trok en daar hertrouwde met Antje Romkes van wie alle Roepen op Ameland afstammen. Van hun dochter Jadke Gerbens Roep en Klaas Hilles stamt de doopsgezinde tak uit Hollum af en de nazaten van zoon Cornelis Gerbens Roep bleven vooral in Nes wonen tot 1880. De laatste Roep op Ameland van deze tak was Martje Thomas van der Geest-Roep die in 1910 overleed. Thans zijn er nog steeds nazaten van de Hollumer tak op Ameland woonachtig. In dit familiearchief kunnen de nazaten verhalen, scans, foto's en informatie over de familie en aanverwanten uitwisselen. Deelnemers aan dit archief kunnen zelf foto's en berichten plaatsen en daarop reageren.Stuur een toegangsverzoek om aan dit familiearchief deel te nemen!

Gerelateerde publicaties op Genealogie Online: