familiearchivaris

Familiearchief Grielen

Je bent al in het bezit van ons boekwerk "Sporen in zand, familiegeschiedenis van de Grielen's". Dat boek is inmiddels al weer zeven jaar oud en sindsdien heeft de geschiedenis zich weer verder ontwikkeld...

Er zijn huwelijken en geboortes geweest, we hebben een deel van het glasplaat-archief gedigitaliseerd gekregen van Peter-Paul. Via andere (genealogische) bronnen zijn er inmiddels ook weer nieuwe namen en verre familieleden toegevoegd. De historische genealogische gegevens uit "Sporen" zijn al voor een groot deel ingevoerd in het programma Reunion 12 en wordt t.z.t. gedeeld via www.genealogieonline.nl. zodat informatie-uitwisseling met andere genealogische onderzoekers mogelijk wordt.

Voor alle duidelijkheid: gegevens van nog levende familieleden worden NIET gedeeld.

Een onderdeel van Genealogie Online is "Familiearchivaris" dat ieder van ons als familielid in staat stelt inbreng te hebben in het vastleggen en uitbouwen van ons familiearchief.

Als premiumabonnee van Genealogie Online ben ik beheerder van zowel de online stamboom als het digitale familiearchief en nodig ik jullie uit mee te kijken en mee te doen in het verder in kaart brengen van onze familiegeschiedenis. We maken hiermee ook voor volgende generaties denk ik een mooie en interessante blik in de historie mogelijk!

Familie Archivaris

De archivaris van dit familiearchief is Rolf Grielen. Samen met nog 2 deelnemers actief aan de familiegeschiedenis!

Gerelateerde genealogische publicaties:

Via dit digitale archief kunt u mij - Rolf Grielen - helpen met het vullen van het familiearchief en het beschrijven van de familiegeschiedenis.

Toegang tot dit familiearchief


Toegang tot dit familiearchief is alleen mogelijk na uitnodiging van de familiearchivaris. Wilt u toegang tot het familiearchief omdat u interessant materiaal heeft voor in het familiearchief of omdat u graag wilt helpen met het beschrijven van foto's?

Doe een toegangsverzoek