familienarchivar

Familienarchiv de Vries

Er zijn vele families de Vries in Nederland.

Dit archief gaat over de familie van mijn moeder, uit Nieuw-Amsterdam en Luuksham/Wilhelmsoord

De oudste voorouders tot nu toe zijn Jannes Eijses en Jantie Eijses die rond 1700 in Oosterwolde, Friesland woonden. Rond 1870 trok Joldert Willems de Vries naar Nieuw-Amsterdam, waar hij op op 9 maart 1872 met Jacobje Hoogeveen trouwt.De informatie is afkomstig van Alledrenten en Allefriezen.

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist Arie Pool.

Verwandte genealogische Publikationen:

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - Arie Pool - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage