familienarchivar

Familienarchiv Vrouwelijke lijn Huis in ´t Veld/ Starren/Burgers/Albers/Glezer/Willemse/Ermers

Na de mannelijke familielijn onderzocht te hebben van Huis in ´t Veld, samen met mijn vader Sjef Huis in ´t Veld een jaar of 14 geleden is het nu tijd de familielijn te bekijken van de moeders en grootmoeders. Deze lijn wordt niet zo vaak belicht en wisselt van achternaam. Ik vind het interessant om de lijn van moeders en grootmoeders te volgen en meer te weten te komen over hun leven.

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist Lilly ´t Huis in 't Veld.

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - Lilly ´t Huis in 't Veld - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage