familienarchivar

Familienarchiv Dexel

Familiearchief van de familie Dexel waarbij de eerste Johan Daniel Dexel woonachtig was in Geldermalsen. Vermoedelijk is de naam afkomstig van de Duitse familie Dexl.

Hierin komt de voornaam Johan(n) ook voor.

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist Johannes. Martinus Franciscus Jansen.

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - Johannes. Martinus Franciscus Jansen - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage