familienarchivar

Familienarchiv Balk en aanverwanten

Eigenaar van deze stamboom : Albert Jan BALK (balk1952)

Hartelijk welkom op deze stamboom van Familie Balk.

Er wordt regelmatig en nog steeds gewerkt aan de inhoud van deze site.

Want ik heb nog niet alle gegevens van de lopende stamboom die de naam van familie Balk hebben en ook natuurlijk de aangetrouwden uit de vroegere jaren want het is een puzzel waarin nog enige stukjes passen.

En daarom vraag ik aan personen die deze website bezoeken nog enkele puzzelstukjes die in deze stamboom in passen.

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist Albert Jan Balk.

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - Albert Jan Balk - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage