familienarchivar

Familienarchiv RAAP

Ruim vijf eeuwen familiegeschiedenis. Afstammelingen van Adriaen Pieterszoon Raap zijn over de hele wereld te vinden. Vaak is er sprake van een "missing link. Bijvoorbeeld de Friese tak. Wie waren de ouders van de paruijckenmaker Adriaen Florisz Raap uit Leeuwarden?. Wellicht de Medicinale Doctor Floris Raap van wie het testament nog steeds niet boven water is gekomen. Wie was Willem Raap de zeeman die schipbreuk leed voor Palermo en daar zijn naam veranderde in Willem Rapp. Zijn nakomelingen vestigden zich o.a. in Spanje en Zuid Amerika.

En wat dacht je van de "Martins" in de VS. DNA-onderzoek wijst een zeer dichte genetische verwantschap aan.

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist Jan Raap.

Verwandte genealogische Publikationen:

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - Jan Raap - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage