familienarchivar

Familienarchiv van Hoven

Deze stamboom is erg uitgebreid en sluit alle aangetrouwde familieleden in. Zo zijn daar dus niet alleen "van Hoven" familieleden, maar ook "van der Laan", "Vos", "Raar", "Nelemans", "Overberg" enz. opgenomen. De meeste "van Hoven" hebben over 300 jaar in Leiden, Zuid-Holland, gewoond en waren voornamelijk in het het Leids lakenbedrijf werkzaam. Mijn schoonfamilie komt uit Groningen en waren meestal handelslieden. Daar zijn nu ook "van Hoven" neven en nichten in Zuid-Afrika, waar de naam niet veel voorkomt. Indien U nog inlichting hebt bent U welkom om dat te delen met ons.

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist Peter van Hoven.

Verwandte genealogische Publikationen:

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - Peter van Hoven - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage