familienarchivar

Familienarchiv PETRUS LUDOVICUS MARIA HERMANS

DAT IS MIJN GROOTVADER LANGS VADERS KANT IK HEB HEM NOOIT ERKENT MAAR IK HEB OOK GEEN FOTO'S IK WEET DAT MIJN GROOT VADER VAN 1923 IS HIJ IS GETROUWD MET JOANNA LUDOVICA DE BACKER ZE HEBBEN SAMEN TWEE KINDEREN HUGO PETRUS MARIA EN NOG EEN BROER MEER WEET IK NIET

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist hermans jessica.

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - hermans jessica - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage