familienarchivar

Familienarchiv Geuzinge & Breedijk

In het famieliearchief worden verhalen van de familie bijeengebracht. Op deze manier worden bijzondere verhalen en gebeurtenissen verzameld zodat deze niet worden vergeten en ook andere er kennis van kunnen nemen.</p><p>De verhalen kunnen door iedereen worden ingebracht.

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist Ed Claus. Zusammen mit 1 aktiven Teilnehmer in der Familiengeschichte!

Verwandte genealogische Publikationen:

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - Ed Claus - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage