familienarchivar

Familienarchiv hoekstra tonneman

graag wil ik een archief aanmaken, omdat ik mijn bloedlijn niet weet en ook niet meer kan vragen, want mijn vader is al overleden.

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist Rudi Mollema-Hoekstra.

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - Rudi Mollema-Hoekstra - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage