familienarchivar

Familienarchiv Van Hummel - van der Hoeven

Dit doel is om van beide kanten van de familie mijn voorouders in beeld te brengen. Ik ben meer geïnteresseerd in verhalen dan in cijfers, dus ik hoop interessante info te vinden natuurlijk. Het begint al goed, met een aanhouding door de politie van mijn betovergrootvader.

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist Anne-Marie van Hummel.

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - Anne-Marie van Hummel - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage