familyarchivist

Family archive Amelander historie » News » Gemeente Ameland gaat grafzerken van begraafplaatsen verwijderen


Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders een lijst van Waardevolle Grafzerken Begraafplaatsen Gemeente Ameland vastgesteld. Op deze lijst zijn graven opgenomen die vanhistorische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft. Deze lijst ligt nu voor zes weken ter inzage op het gemeentehuisU kunt de lijst hier online raadplegen. 

 

De grafzerken die niet op de lijst voorkomen en niet op een graf geplaatst zijn, worden binnenkort van de begraafplaatsen verwijderd. Dit betekent dat de gemeente diverse, oude grafzerken van de begraafplaatsen laat verwijderen. Mocht u hierovermeer informatie over vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.

Lees verder>>>

Lees over de totstandkoming van de inventarisatie in 2001>>>


Amelander Historie (the family archivist) | on 23-11-2015


Only participants in this archive can see all news items and post comments.