familienarchivar

Familienarchiv Jan Jonker en Wilhelmina Theodora Trompert

De bedoeling van het familiearchief is om de foto's, documenten, kaarten, enzovoort voor een ieder binnen de familie te bewaren en te beschrijven. Dus graag reageren.
Het is een besloten groep. De informatie is dus alleen zichtbaar voor de leden van deze groep.


Groetjes Martien

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist Martien Jonker. Zusammen mit 1 aktiven Teilnehmer in der Familiengeschichte!

Verwandte genealogische Publikationen:

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - Martien Jonker - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage