archivistefamiliale

Archives familiales Gruwel-Reesink » Nouvelles » Archief van de familie Gruwel-Reesink


In dit archief is veel documentatie te vinden van de familie Gruwel en de familie Reesink.

Een cultuur-historisch verslag geeft het ontstaan van boerderij 't Gruwel weer. Het verhaalt hoe familie Grouwel (Groul of Gruwel) een moeilijke periode heeft doorstaan. (Horigheid en de pest in de Middeleeuwen, de Tachtigjarige oorlog, bijgeloof en heksenverbranding, de Engelse oorlogen, bezetting door Bommen Berend, etc.) Het ontstaan van familie Reesink vanuit de Gruwelwortel wordt verklaard evenals de betekenis van de naam Reesink.

Verder is in dit archief te vinden hoe een boerengeslacht over ging in een Gilde van smeden (Warnsveld - Zutphen - Deventer en Arnhem) om vervolgens (nota bene) tijdens de landbouwcrisis weer terug te keren naar het boerenambacht. (1869) 

Historie, folklore en sagen zijn opgenomen omdat het kenmerkend is voor de familie Reesink in de Achterhoek.


Henk Reesink (l'archiviste de la famille) | le 8-01-2020


Seuls les participants de cette archive peuvent voir tous les articles et poster des commentaires.