familienarchivar

Familienarchiv Camhoot / Kamhoot

Lopend onderzoek naar de familienaam Kamhoot / Kamhout / Camhoot / Camhout en variaties. Er leven relaties in Nederland, Zuid-Afrika en Amerika. Staan reeds ruim 2700 namen in het archief van Camhoot's en aanverwanten. De tot nu toe oudste vermelding is van rond 1575.

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist Kees Kamhoot.

Verwandte genealogische Publikationen:

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - Kees Kamhoot - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage