familienarchivar

Familienarchiv Moret

De historie van onze familie is voor elk familielid interessant. Zeker doordat de ouderen iets toevoegen wat voor de jongere generaties weer interessant is om te lezen en te weten te komen.

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist Wouter Nicolaas Moret.

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - Wouter Nicolaas Moret - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage