familienarchivar

Familienarchiv Rouwenhorst

Rouwenhorst met Roots vanuit Vorden Zutphen en omstreken. Onlangs kreeg ik via mn stamboom bij My Heritage een link=dat een voorvader van opa Antonie een voorvader had die in de Marke Boekelo (bij Haaksbergen) woonachtig zou zijn geweest op de Hoeve: "Op den Rouwenhhorst"

-verder de indruk=ontstaan dat Rouwenhorst een tak heeft met duidelijke Rooots rnd Vorden en dat er wellicht een tweede tak zich ontwikkelde rondom Apeldoorn.

-in hoeverre die twee takken dan toch in de lijn van Familie met elkaar zich verhouden=weet ik niet

-mede daardoor voor mij een reden om andere bronnen te raadplegen

=aldus opgetekend d.d.24-03-2020 .

- Maar wie er tot zover ook bezig is= interesse heeft om te participeren=weet ik niet.

Het lijkt me een boeiende aangelegenheid.

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist Jan Rouwenhorst.

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - Jan Rouwenhorst - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage