familiearchivaris

Familiearchief van der Bijl

Sinds jaren tijd delen wij, Jaap, Joke en Lorenzo van der Bijl, een gezamenlijke belangstelling voor de geschiedenis van onze familie. Deze belangstelling is aangewakkerd door de vele gesprekken die wij met Jacob van der Bijl, vader, schoon- en grootvader (1915 -2001) hebben gevoerd. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft Jacob van der Bijl, op verzoek van zijn kleinzoon Lorenzo, zijn levensverhaal op papier gezet, waardoor de familie-uitgave “Poort naar het verleden” meer inhoud zal krijgen. Daarnaast heeft Jacob van der Bijl vele familie documenten, foto’s en dergelijke afgestaan om een zo volledig mogelijk beeld van de familie te krijgen.

Naar aanleiding van deze documenten en de gesprekken, zijn wij ons af gaan vragen wie onze voorouders waren en waar zij vandaan kwamen. Wanneer zij leefden en hoe de tijd was waarin zij leefden. Welke beroepen zij hadden en waar zij stonden op de maatschappelijke ladder.

Vanuit de wens een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen, zijn wij een speurtocht begonnen naar de wortels van ons bestaan. Deze speurtocht heeft ons langs vele archieven en instellingen gevoerd. Gaandeweg het onderzoek is gebleken dat het zoeken naar en weergeven van alleen maar feiten geen goed beeld oplevert van onze voorouders en de tijd waarin zij hebben geleefd en waarin wij leven/.

Door het onderzoek in een breder kader te plaatsen wordt naast het zoeken naar gegevens over onze voorouders ook aandacht besteed aan het tijdsbeeld waarin zij hebben geleefd. Door alle gegevens en informatie te combineren en te rubriceren, wordt het mogelijk elke generatie in een zeker historisch perspectief te plaatsen. Ondanks dat elke generatie haar eigen verhaal kent, is het beschrijven van het betreffende tijdsbeeld sterk afhankelijk van de informatie en gegevens die uit onderzoeken naar voren zijn gekomen en nog zullen komen. Dit betekent dat per generatie de lengte van het verhaal sterk kan verschillen.

Het resultaat van ons genealogisch onderzoek wordt neergelegd in de familie-uitgave "Poort naar het verleden”. Aan de hand van deze uitgave hopen wij u mee te voeren op een reis door de geschiedenis van onze familie. Tijdens deze reis ontmoet u onze voorouders en neemt u kennis van de wijze waarop en in welke tijd zij hebben geleefd.

Onze speurtocht naar informatie over onze voorouders is nog niet beëindigd. In zekere zin is het verhaal nooit af. Het eindigt ergens waar geen oudere informatie meer te vinden is, of althans niet meer te vinden lijkt. Dat geldt dus ook voor het geslacht van “van der Bijl”. Maar ook gegevens van de huidige generaties zijn natuurlijk van harte welkom, zodat het beeld van de familie compleet gemaakt kan worden. Het spoor loopt op dood bij Pieter Cornelisz van der Bijl, geboren rond 1626 in Culemborg. Toch kan de familie-uitgave ons een indruk geven van het leven van onze voorouders. Het blijft een boeiende gedachte dat zonder hen ook wij er niet zouden zijn geweest.

Een Ieder die een bijdrage meent te kunnen leveren aan het vervolmaken van de familie-uitgave door het ter beschikking stellen van bijvoorbeeld foto’s, documenten, geboortekaartjes, huwelijkskaarten en/of andere gegevens wordt hierbij van harte uitgenodigd.

Jacob van der Bijl Lorenzo van der Bijl

Familie Archivaris

De archivaris van dit familiearchief is Jaap van der Bijl.

Gerelateerde genealogische publicaties:

Via dit digitale archief kunt u mij - Jaap van der Bijl - helpen met het vullen van het familiearchief en het beschrijven van de familiegeschiedenis.

Toegang tot dit familiearchief


Toegang tot dit familiearchief is alleen mogelijk na uitnodiging van de familiearchivaris. Wilt u toegang tot het familiearchief omdat u interessant materiaal heeft voor in het familiearchief of omdat u graag wilt helpen met het beschrijven van foto's?

Doe een toegangsverzoek