familienarchivar

Familienarchiv Steylaerts

Steylaerts is een speciale familienaam en de familielegende zegt dat al wie de naam draagt familie van mekaar is. We zijn met zovelen want we zijn allemaal kinderen van kinderen van kinderen van... En dat de stamvader van het Iberisch schiereiland afkomstig zou zijn. Het is heel boeiend om die stamboom te onderzoeken, de geschiedenis, alsook de sociale cultuur rondom het leven destijds te ontdekken.

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist Francisca (Fanny) Steylaerts.

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - Francisca (Fanny) Steylaerts - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage