familiearchivaris

Vraag/antwoord » Hoe kan ik de familie, vrienden en kennissen op de hoogte houden van mijn genealogische vorderingen?

Door te publiceren over uw vorderingen in het genealogische onderzoek houdt u familie, vrienden en kennis op de hoogte en geïnteresseerd. U kunt vrij eenvoudig (gratis) een weblog starten, bijvoorbeeld via Google's Blogger. U kunt ook de Nieuwsberichten binnen het famliearchief hiervoor gebruiken. Door op regelmatige basis uw voortgang te melden of leuke bevindingen groeit de interesse bij anderen. De nieuwsberichten kunt u besloten houden, maar als familiearchivaris kunt u de nieuwsberichten ook openbaar maken waardoor iedereen uw "weblog" kan bekijken!


Terug naar lijst met veelgestelde vragen

Doorzoek alle vragen en antwoorden