familiearchivaris

Vraag/antwoord » Responsible Disclosure melding

Coret Genealogie hecht grote waarde aan de veiligheid van haar systemen.Ondanks de zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er toch een zwakke plekis. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden hoort Coret Genealogie dit graag,zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Coret Genealogie werkt graag samen met u om onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar responsible-disclosure@coret.org.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Contactgegevens achter te laten zodat Coret Genealogie met u in contact kan treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • De melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid te doen.
 • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost.
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis over het beveiligingsprobleem, door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk voor het aantonen van het beveiligingsprobleem.

Vermijd dus in elk geval de volgende handelingen:

 • Het plaatsen van malware.
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem).
 • Het aanbrengen van veranderingen in het systeem.
 • Het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen.
 • Het gebruik maken van het zogeheten "brute forcing" van toegang tot systemen.
 • Het gebruik maken denial-of-service of social engineering.

Wat u mag verwachten:

 • Indien u bij de melding van een door u geconstateerde kwetsbaarheid in een systeemvan Coret Genealogie aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, zullen we geen juridische consequenties verbinden aan deze melding.
 • Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens niet zonder toestemming van de melder met derden, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • In onderling overleg kunnen we, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.
 • Wij sturen u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op een melding met de beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • Coret Genealogie lost het door u geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op. In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem, nadat het is opgelost, wordt gepubliceerd.


Terug naar lijst met veelgestelde vragen

Hou me op de hoogte!

Meld u aan voor de nieuwsbrief van de Familie Archivaris zodat u niets mist omtrent het nieuws over deze service.