familiearchivaris

Familiearchief van Hoven

Deze stamboom is erg uitgebreid en sluit alle aangetrouwde familieleden in. Zo zijn daar dus niet alleen "van Hoven" familieleden, maar ook "van der Laan", "Vos", "Raar", "Nelemans", "Overberg" enz. opgenomen. De meeste "van Hoven" hebben over 300 jaar in Leiden, Zuid-Holland, gewoond en waren voornamelijk in het het Leids lakenbedrijf werkzaam. Mijn schoonfamilie komt uit Groningen en waren meestal handelslieden. Daar zijn nu ook "van Hoven" neven en nichten in Zuid-Afrika, waar de naam niet veel voorkomt. Indien U nog inlichting hebt bent U welkom om dat te delen met ons.

Familie Archivaris

De archivaris van dit familiearchief is Peter van Hoven.

Gerelateerde genealogische publicaties:

Via dit digitale archief kunt u mij - Peter van Hoven - helpen met het vullen van het familiearchief en het beschrijven van de familiegeschiedenis.

Toegang tot dit familiearchief


Toegang tot dit familiearchief is alleen mogelijk na uitnodiging van de familiearchivaris. Wilt u toegang tot het familiearchief omdat u interessant materiaal heeft voor in het familiearchief of omdat u graag wilt helpen met het beschrijven van foto's?

Doe een toegangsverzoek