familienarchivar

Familienarchiv A.C.M. Zijlstra

Nieuwsgierigheid kan verslavend zijn, zeker als het gaat over je "roots" voor wat betreft de locaties alsmede de familie

Zo komt de recent familie van moeders kant uit Noord Holland (Beverwijk) en vaderskant uit het noord westen van Friesland (Barradeel)

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist Adrianus Zijlstra.

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - Adrianus Zijlstra - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage