familiearchivaris

Familiearchief A.C.M. Zijlstra

Nieuwsgierigheid kan verslavend zijn, zeker als het gaat over je "roots" voor wat betreft de locaties alsmede de familie

Zo komt de recent familie van moeders kant uit Noord Holland (Beverwijk) en vaderskant uit het noord westen van Friesland (Barradeel)

Familie Archivaris

De archivaris van dit familiearchief is Adrianus Zijlstra.

Via dit digitale archief kunt u mij - Adrianus Zijlstra - helpen met het vullen van het familiearchief en het beschrijven van de familiegeschiedenis.

Toegang tot dit familiearchief


Toegang tot dit familiearchief is alleen mogelijk na uitnodiging van de familiearchivaris. Wilt u toegang tot het familiearchief omdat u interessant materiaal heeft voor in het familiearchief of omdat u graag wilt helpen met het beschrijven van foto's?

Doe een toegangsverzoek