familiearchivaris

Familiearchief van Poll

Mijn grootvader Max van Poll was in zijn tijd een bekend figuur. Dat wekte mijn nieuwsgierigheid.

Nadat ik ontdekte dat mijn voorouders tot in de 17e eeuw terug te traceren waren was mijn belangstelling gewekt. De naam 'van Poll' komt niet zo heel vaak voor.

Er zijn vele variaties; Pol (met 1 l), met wisselende voorvoegsels; 'van', 'van de', 'van der', of zonder voorvoegsel.

Ik wil dit familiearchief opzetten om beter in kaart te krijgen waar mijn roots liggen.

Familie Archivaris

De archivaris van dit familiearchief is J.J.M. van Poll.

Via dit digitale archief kunt u mij - J.J.M. van Poll - helpen met het vullen van het familiearchief en het beschrijven van de familiegeschiedenis.

Toegang tot dit familiearchief


Toegang tot dit familiearchief is alleen mogelijk na uitnodiging van de familiearchivaris. Wilt u toegang tot het familiearchief omdat u interessant materiaal heeft voor in het familiearchief of omdat u graag wilt helpen met het beschrijven van foto's?

Doe een toegangsverzoek