archivistefamiliale

Archives familiales van Poll » Connexion

Mijn grootvader Max van Poll was in zijn tijd een bekend figuur. Dat wekte mijn nieuwsgierigheid.

Nadat ik ontdekte dat mijn voorouders tot in de 17e eeuw terug te traceren waren was mijn belangstelling gewekt. De naam 'van Poll' komt niet zo heel vaak voor.

Er zijn vele variaties; Pol (met 1 l), met wisselende voorvoegsels; 'van', 'van de', 'van der', of zonder voorvoegsel.

Ik wil dit familiearchief opzetten om beter in kaart te krijgen waar mijn roots liggen.

Archiviste Familiale

L'archiviste de cette archive familiale est J.J.M. van Poll.

Pour accéder aux archives de la famille van Poll, vous devez vous connecter avec votre adresse électronique personnelle et votre mot de passe.


 

AnnulerAvez-vous oublié votre mot de passe?

Réinitialisez votre mot de passe