familiearchivaris

Familiearchief Genealogie van de familie Bruker

Welkom op bij de Genealogie van de familie Bruker. In de familie deed het de ronde dat wij afstammen van de Hugenoten.Tot op heden is die link niet aangetoond.

Wel is het zo dat de eerste Bruker in Nederland hier kwam vanuit Hönnepel bij Kleef. Daar werd hij geboren als Gerrit Bruiker. In dit gezin werden de kinderen zowel, Bruiker, Bruicker en Bruickers vernoemd bij de geboorte registratie. Ook werd in de familie de naam Bruikers gebruikt. Hoe dan ook, Gerrit kwam in Middelburg aan en werd ingeschreven als Gerrit Bruker. Al hoewel hij ook Gerard(us) werd genoemd.

De bewezen directe lijn houd op bij Petrus Bruiker (geboren rond 1686) In de wijde omtrek woonde nog veel meer mensen met de Brui(c)ker(s). Tot nog toe kunnen deze niet gekoppeld worden aan directe familie.

Hugenoten? Nee dat is dus (nog) niet aangetoond. Wel is het een leuke gedachte dat de familie gewoon uit deze streek kwam en de naam afstamd van het volk dat hier rond de jaartelling en zelf tot rond 300 hier heeft gewoond. De Bructeren. Een heel verleidelijke gedachten. Toch?

Dankzij al het beschikbare fotomateriaal uit alle soorten registers, komen we toch steeds weer een stap verder.

Familie Archivaris

De archivaris van dit familiearchief is Gerard Bruker.

Gerelateerde genealogische publicaties:

Via dit digitale archief kunt u mij - Gerard Bruker - helpen met het vullen van het familiearchief en het beschrijven van de familiegeschiedenis.

Toegang tot dit familiearchief


Toegang tot dit familiearchief is alleen mogelijk na uitnodiging van de familiearchivaris. Wilt u toegang tot het familiearchief omdat u interessant materiaal heeft voor in het familiearchief of omdat u graag wilt helpen met het beschrijven van foto's?

Doe een toegangsverzoek