familienarchivar

Familienarchiv Van Tongeren tak Zwolle

In de familie Damen, de familienaam van mijn moeder, bestaat al jaren een familiekroniek geschreven door Cor Damen. Aangetrouwd neef; Gerard Uiterwaal heeft de familie verder onderzocht en dit naar later bleek uitgegeven in boekvorm (samen met de reeds bestaande Kroniek).

Was ik niet reeds geïntresseerd dan heeft dit mij zeker verder gestimuleerd om zelf naar mijn 'roots' te gaan zoeken.

Ik ben daarom gestart met het terug zoeken van/naar mijn (onze) voorouders. Iedereen die hierin een bijdrage kan leveren nodig ik van harte uit om kennis en verhalen, die de familiegeschiedenis kunnen completeren, in te brengen.
Groet
Chris

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist Chris van Tongeren. Zusammen mit 6 weiteren Teilnehmern aktiv in der Familiengeschichte!

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - Chris van Tongeren - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage

Nachrichten