familiearchivaris

Alle mogelijkheden op een rij

Familie Archivaris

Een stamboomonderzoeker stopt vaak niet bij het vastleggen van genealogische gegevens zoals namen, datum, plaatsen en relaties. Het beschrijven van de familiegeschiedenis is een logische vervolgstap, waarbij de hulp van de familie van groot belang is. Familie Archivaris biedt de stamboomonderzoeker de mogelijkheid om de familie te betrekken in het vastleggen/verzamelen van de familiegeschiedenis. Via een besloten website kan de stamboomonderzoeker, ook wel "familiearchivaris" genoemd, een digitaal familiearchief vormen en de hulp inroepen van de familie. Oude documenten, foto's en verhalen kunnen op deze manier vastgelegd worden in de familiegeschiedenis.Hou me op de hoogte!

Meld u aan voor de nieuwsbrief van de Familie Archivaris zodat u niets mist omtrent het nieuws over deze service.

Familie

De familiearchivaris kan familie, vrienden en kennissen uitnodigen om te participeren. Zij kunnen eenvoudig foto's en scans uploaden en deze beschrijven. Ook kunnen zij familieverhalen toevoegen. Iedereen die toegang heeft tot het familiearchief kan ook reageren op het geplaatste materiaal. Bijvoorbeeld door herinneringen te plaatsen aan een bepaalde persoon of locatie, vragen stellen over het materiaal ("Wie is die dame links?", "Wie weet ter gelegenheid waarvan deze foto is gemaakt?") en antwoorden/extra informatie toevoegen. De familiearchivaris heeft ook de mogelijkheid alle inhoud te exporteren in één ZIP bestand!

Er zweven veel familieverhalen en materiaal rond in de familie die deel uit maken van de familiegeschiedenis. Met Familie Archivaris wordt deze "bron" aangeboord, want met z'n allen weten en kunnen we meer!

Familiearchief

Wie toegang heeft gekregen tot een familiearchief kan het volgende toevoegen en bekijken:

Familienetwerk

Het digitale familiearchief wordt opgezet door een familiearchivaris, het is een besloten netwerk waar de familiearchivaris familie, vrienden en kennissen voor kan uitnodigen om deel te nemen. Elke familiearchief heeft ook een pagina via welke personen een verzoek kunnen sturen naar de familiearchivaris voor toegang tot het familiearchief op Familie Archivaris, het is de familiearchivaris die besluit of de toegang wel of niet wordt verleend.

De website Familie Archivaris werkt ook als een (besloten) sociaal netwerk:

Abonnement

Om een digitaal familiearchief op te zetten als familiearchivaris heeft u abonnement nodig. U kunt Familie Archivaris drie weken gratis proberen. Daarna kunt u een los jaarabonnement nemenof een Stamboom Forum Premium of Genealogie Online Premium abonnement nemen (Familie Archivaris maakt onderdeel uit van deze Premium abonnementen).

De deelnemers die de familiearchivaris uitnodigt voor participatie in het familiearchief hebben gratis toegang tot het familiearchief!


  of bekijk de demo.