familienarchivar

Familienarchiv LEIDSE VEGTEN

Beschreven zijn het voor- en nageslacht van Johannes Vegt en Leentje Schaap.

Johannes Vegt, de enige overgebleven mannelijke nazaat (in rechte lijn van Claes Theunisz Vecht afstammend), huwde in 18... met Leentje Schaap. Vanaf dat moment begon de stam van de Leidse Vegten opnieuw uit te botten en steeds breder uit te groeien met heel veel nazaten die wijd en zijd verspreid de familienaam Vegt over de hele wereldbol nog steeds verder voortdragen.

Het begon allemaal in 1630. De beschreven personen zijn allemaal afstammelingen van Claes Theunisz en Barbera Pouwels die toen in ondertrouw gingen, in Leiden, daar woonden en dus als Leidse Vegten de Leidse Familie Vegt hebben doen ''ontstaan''.

Claes Theunisz was afkomstig uit Luik en huwde in 1630 in de Protestantse Kerk van Koudekerk aan de Rijn met Barbera.Pouwels.

Om de namen van hen die Lucas Sebastiaan Vegt (geb. 29 januari 2020)allemaal zijn voorgegaan te kunnen noemen werd en wordt dit familiearchief opgezet door Gerda Vegt-Snel.

Als stamhouder komt Lucas Vegt de eer toe de familienaam voor het nog komende nageslacht in rechte lijn, voort te kunnen zetten.

Iedere nazaat van Johannes Vegt en Leentje Schaap kan haar of zijn gegevens aan de Familiearchivaris doorgeven zodat

Gerda Vegt-Snel, met alle door haar gezochte, gevonden en nog te verkrijgen gegevens aangevuld.

Ieder van het nog levende nageslacht kan voor aanvullingen Gerda benaderen. Haar e-mailadres is: g.vegt-snel@kpnmail.nl

Familienarchivar

Der Archivar dieses Familienarchivs ist G. Vegt-Snel.

Durch dieses digitale Archiv können Sie mir - G. Vegt-Snel - helfen, das Familienarchiv zu füllen und die Familiengeschichte zu beschreiben.

Zugang zu diesem Familienarchiv


Der Zugriff auf dieses Familienarchiv ist nur auf Einladung des Familienarchivars möglich. Möchten Sie Zugang zum -Familienarchiv haben, weil Sie interessantes Material für das Familienarchiv haben oder weil Sie bei der Beschreibung von Fotos helfen möchten?

Stellen Sie eine Zugriffsanfrage