familyarchivist

Family archive LEIDSE VEGTEN

Beschreven zijn het voor- en nageslacht van Johannes Vegt en Leentje Schaap.

Johannes Vegt, de enige overgebleven mannelijke nazaat (in rechte lijn van Claes Theunisz Vecht afstammend), huwde in 18... met Leentje Schaap. Vanaf dat moment begon de stam van de Leidse Vegten opnieuw uit te botten en steeds breder uit te groeien met heel veel nazaten die wijd en zijd verspreid de familienaam Vegt over de hele wereldbol nog steeds verder voortdragen.

Het begon allemaal in 1630. De beschreven personen zijn allemaal afstammelingen van Claes Theunisz en Barbera Pouwels die toen in ondertrouw gingen, in Leiden, daar woonden en dus als Leidse Vegten de Leidse Familie Vegt hebben doen ''ontstaan''.

Claes Theunisz was afkomstig uit Luik en huwde in 1630 in de Protestantse Kerk van Koudekerk aan de Rijn met Barbera.Pouwels.

Om de namen van hen die Lucas Sebastiaan Vegt (geb. 29 januari 2020)allemaal zijn voorgegaan te kunnen noemen werd en wordt dit familiearchief opgezet door Gerda Vegt-Snel.

Als stamhouder komt Lucas Vegt de eer toe de familienaam voor het nog komende nageslacht in rechte lijn, voort te kunnen zetten.

Iedere nazaat van Johannes Vegt en Leentje Schaap kan haar of zijn gegevens aan de Familiearchivaris doorgeven zodat

Gerda Vegt-Snel, met alle door haar gezochte, gevonden en nog te verkrijgen gegevens aangevuld.

Ieder van het nog levende nageslacht kan voor aanvullingen Gerda benaderen. Haar e-mailadres is: g.vegt-snel@kpnmail.nl

Family Archivist

The archivist of this family archive is G. Vegt-Snel.

Through this digital archive you can help me - G. Vegt-Snel - with filling the family archive and describing the family history.

Access to this family archive


Access to this family archive is only possible upon invitation from the family archivist. Do you want access to the family archive because you have interesting material for the family archive or because you would like to help with describing photos?

Make an access request