familiearchivaris

Familiearchief LEIDSE VEGTEN

Beschreven zijn het voor- en nageslacht van Johannes Vegt en Leentje Schaap.

Johannes Vegt, de enige overgebleven mannelijke nazaat (in rechte lijn van Claes Theunisz Vecht afstammend), huwde in 18... met Leentje Schaap. Vanaf dat moment begon de stam van de Leidse Vegten opnieuw uit te botten en steeds breder uit te groeien met heel veel nazaten die wijd en zijd verspreid de familienaam Vegt over de hele wereldbol nog steeds verder voortdragen.

Het begon allemaal in 1630. De beschreven personen zijn allemaal afstammelingen van Claes Theunisz en Barbera Pouwels die toen in ondertrouw gingen, in Leiden, daar woonden en dus als Leidse Vegten de Leidse Familie Vegt hebben doen ''ontstaan''.

Claes Theunisz was afkomstig uit Luik en huwde in 1630 in de Protestantse Kerk van Koudekerk aan de Rijn met Barbera.Pouwels.

Om de namen van hen die Lucas Sebastiaan Vegt (geb. 29 januari 2020)allemaal zijn voorgegaan te kunnen noemen werd en wordt dit familiearchief opgezet door Gerda Vegt-Snel.

Als stamhouder komt Lucas Vegt de eer toe de familienaam voor het nog komende nageslacht in rechte lijn, voort te kunnen zetten.

Iedere nazaat van Johannes Vegt en Leentje Schaap kan haar of zijn gegevens aan de Familiearchivaris doorgeven zodat

Gerda Vegt-Snel, met alle door haar gezochte, gevonden en nog te verkrijgen gegevens aangevuld.

Ieder van het nog levende nageslacht kan voor aanvullingen Gerda benaderen. Haar e-mailadres is: g.vegt-snel@kpnmail.nl

Familie Archivaris

De archivaris van dit familiearchief is G. Vegt-Snel.

Via dit digitale archief kunt u mij - G. Vegt-Snel - helpen met het vullen van het familiearchief en het beschrijven van de familiegeschiedenis.

Toegang tot dit familiearchief


Toegang tot dit familiearchief is alleen mogelijk na uitnodiging van de familiearchivaris. Wilt u toegang tot het familiearchief omdat u interessant materiaal heeft voor in het familiearchief of omdat u graag wilt helpen met het beschrijven van foto's?

Doe een toegangsverzoek