familienarchivar

Familienarchivar » Nachrichten » Profiel foto via webcam & bulk upload foto's/scans

Familie Archivaris helpt bij het, samen met familie, beschrijven en illustreren van de familiegeschiedenis. Om dit te bevorderen zijn er een tweetal nieuwe functies beschikbaar gekomen:
Andere Neuigkeiten

Halte mich auf dem Laufenden

Melden Sie sich für den Newsletter des Familienarchivars an, damit Sie nichts über Neuigkeiten zu diesem Service verpassen.